Αναβλήθηκε η γενική συνέλευση της Attica Bank για την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Για την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 αναβλήθηκε η σημερινή επαναληπτική γενική συνέλευση της Attica Bank, μετά από αίτημα της Rothschild  η οποία ενεργεί ως σύμβουλος για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή αλλά και αγοραστή για το πακέτο NPLs ύψους 700 εκατ. ευρώ της τράπεζας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις επενδυτές έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την αγορά του προς πώληση τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας και πρόκειται για το fund Aldridge  το μικτό σχήμα Pimco-Qualco-Oaktree και το βρετανικό fund Duet.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τράπεζα αναζητά στρατηγικό επενδυτή προκειμένου να ολοκληρώσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου .