Αναβαθμίζει σε «Α3» το Tier II της Εθνικής Τράπεζας η Moody’s

Η Moody’s Investors Service («Moody’s») αναβάθμισε σήμερα σε «A3» από «Baa1» την αξιολόγηση για το καλυμμένο ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας (Πρόγραμμα ΙΙ – Tier II)

Συγκεκριμένα, ο οίκος Moody’s ανεβάζει τον δείκτη έγκαιρης αποπληρωμής (Timely Payment Indicator – TPI) για το πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών ΙΙ της ΕΤΕ σε «πολύ πιθανό» (Probable-High) από «πιθανό» (Probable).Πρόκειται για τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης «Tier 2», ύψους 400 εκατ. ευρώ, που εξέδωσε η τράπεζα τον Ιούλιο του 2019.

Όπως σημειώνει ο οίκος, η υπερκάλυψη (OC) του προγράμματος συνάδει με την υψηλότερη δυνατή διαβάθμιση που εφαρμόζει ο οίκος για τις καλυμμένες ομολογίες, που είναι το «A3».

Η προηγούμενη αξιολόγηση («Baa1») ίσχυε από τον Ιούλιο του 2019.