Αναστήσου Θεέ μας πάνω στην καλύτερη ώρα, τώρα που μας ζυγώνει το σκοτάδι!

Αναστήσου Θεέ μας πάνω στην καλύτερη ώρα, τώρα που μας ζυγώνει το σκοτάδι!