ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΣ(15/5) Πίνακας υπολοίπων εκποιούμενων διαθεσίμων αξιών μη μεταφερθέντων από τον ειδικό λογαριασμό

  • Πίνακας υπολοίπων εκποιούμενων διαθεσίμων αξιών μη μεταφερθέντων
    από τον ειδικό λογαριασμό στις 15/05/2019, σύμφωνα με το Άρθρο 29
    (παρ. 7β και γ) του ν.4569/2018

ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΣΟΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

VIOHALCO SA/NV   24.534
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)    8.270
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)    51.652
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΑ)    6.048
“ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ” Α.Ε. (ΚΟ)    397
“ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ” Α.Ε. (ΠΟ)    530
*ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧ. ΑΚΙΝ. & ΣΥΜΜΕΤ. (ΚΟ)   31.136
UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)    4.944
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)   1
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.(ΚΟ)     21.083
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)     8.352
*Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. (ΚΑ) 94.666
*Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. (ΠΑ) 4.095
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 1.443
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΑ) 70
ΛΑΜΨΑ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (KΟ)   6.654
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) 28.093
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ) 9.360
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 139
SATO A.E. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ (ΚΟ)    67.061
*ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 3.641
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 172.054
*ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 23.990
*ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 38.840
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ” (ΚΑ) 9.088
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 41

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 180
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 6.009
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 22.654
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1
ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 32.963
*EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (KO) 14.976
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ (ΚΑ) 1.123
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 5
*ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. (ΚΟ) 5.235
*ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 8.069
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 759
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 8.155
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 35.239
*Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 4.711.017
*ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 5.242
*ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 44
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) 11.963
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) 8.497
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (ΚΟ) 22.146
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 250
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) 1.977
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5.230
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ) 1
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)    956.814
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) 9.299
SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) 763
FORTHNET A.E. (ΚΟ) 7.790
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΚΟ) 3.970
CPI Α.Ε.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓIΣTΩΝ (ΚΟ) 3.815
*ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 236.885
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 3.842
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.(ΚΟ) 286
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΚΟ) 4.289
Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.078
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π (ΚΟ) 720
ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.125
ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 1.784
*ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 1.200
*ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤ. ΙΣΧ. & ΕΛΕΓ. ΠΕΡΙΒ. Α.Ε. (ΚΟ) 4.120
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 300
EPSILON NET Α.Ε. (ΚΟ) 10.230
ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΚΟ) 2.427
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 3.250
DIVERSA Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 3.198
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 419


*Οι τίτλοι τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών:
*ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧ. ΑΚΙΝ. & ΣΥΜΜΕΤ. (ΚΟ)
*Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. (ΚΑ)
*Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. (ΠΑ)
*ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)
*ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
*ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)
*FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ)
*EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (KO)
*ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)
*Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)
*ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤ. ΙΣΧ. & ΕΛΕΓ. ΠΕΡΙΒ. Α.Ε. (ΚΟ)
*ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.-ΚΟ
*Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ.ΕΜ.ΕΤ.-ΚΟ

Print Friendly, PDF & Email