Ανακοίνωση διάθεσης από την Entersoft Α.Ε. Πληροφοριακού Σημειώματος

Ανακοίνωση Διάθεσης από την Entersoft Α.Ε. Πληροφοριακού Σημειώματος για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία “ Optimum ΑΕ”

Η Entersoft A.E ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.12(1α) του Κανονισμού του Χ.Α, ότι  βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, το Πληροφοριακό Σημείωμα για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία “Optimum A.E “.

Το Πληροφοριακό Σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α ( https://www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://www.entersoft.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνη κ Ιωάννα Κρασσοπούλου , τηλ 211 1015000.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OPTIMUM AE