ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ- Briq Prop., Papoutsanis, Epsilon Net, Motor Oil, MLS, Πλαστικά Θράκης, ΥΓΕΙΑ και Πετρόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
EPSILON NET Α.Ε.:  Γνωστοποίηση Συναλλαγής

18:00 26 Φεβ 2019  –  [ΕΠΣΙΛ]
Ανακοινώσεις
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. :  Παπουτσάνης: 17% αύξηση του κύκλου εργασιών το 2018

17:55 26 Φεβ 2019  –  [ΠΑΠ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:13 26 Φεβ 2019  –  [ΠΕΤΡΟ]
Γενική Συνέλευση
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

15:22 26 Φεβ 2019  –  [ΠΛΑΘ]