Ανακοινώσεις εισηγμένων εταιρειών μετά το σημερινό κλείσιμο (25/5/2020)

Ανακοινώσεις εισηγμένων εταιρειών

Ανακοινώσεις
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.:  Ανακοίνωση

19:04
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων A Τριμήνου 2020

18:29  –  [ΠΛΑΘ]
Μερίσματα
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

17:49  –  [ΕΛΧΑ]
Γενική Συνέλευση
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:44  –  [ΕΛΧΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:38  –  [ΚΟΥΑΛ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:37  –  [ΕΒΡΟΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών