Αμετάβλητα άφησε τα επιτόκια η ΕΚΤ – Συνεχίζονται οι αγορές τίτλων λόγω πανδημίας

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα, έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι θα συνεχίσει τη διενέργεια αγορών στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αντιμετώπισης της πανδημίας (PEPP), με το σύνολο των αγορών να διαμορφώνεται στο 1,35 τρισ. ευρώ. 

Οι αγορές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με ευέλικτο τρόπο σε όλες τις κατηγορίες ενεργητικού, τονίζει η τράπεζα, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως τα τέλη Ιουνίου του 2021 και σε κάθε περίπτωση, έως ότου κριθεί από την ΕΚΤ ότι η κρίση της πανδημίας έχει ολοκληρωθεί.

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να επανεπενδύει τα κεφάλαια από επενδύσεις που ωριμάζουν και έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο του PEPP τουλάχιστον ως τα τέλη του 2022.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η απόφαση της ΕΚΤ, θα συνεχιστεί και η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος για την αγορά στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP), με ύψος 20 δισ. ευρώ μηνιαίως.

Η προσοχή στρέφεται και στη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί στις 15:30 ώρα Ελλάδος.