Αμείλικτοι οι κανονισμοί: Υποβιβασμός για ΠΑΟΚ – Ξάνθη, αποκλεισμός δια βίου για Σαββίδη (pics)

Αμείλικτοι οι κανονισμοί: Υποβιβασμός για ΠΑΟΚ – Ξάνθη, αποκλεισμός δια βίου για Σαββίδη (pics)

  • Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στέλνει τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη στον υποβιβασμό και τον Σαββίδη οριστικά εκτός ποδοσφαίρου. Η ιστορία του καλοκαιριού, όταν ο Γραμμένος πήγε να περάσει διάταξη για πολυϊδιοκτησία και έφαγε… ράπισμα από Αυγενάκη και FIFA. Τι αναφέρουν οι κανονισμοί της ΕΕΑ και του ΚΑΠ.

Οι συνταρακτικές αποκαλύψεις του One Channel που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγο έρχονται να συνταράξουν τα θεμέλια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλα όσα αναφέρθηκαν με αποδείξεις στον τηλεοπτικό «αέρα» έρχονται να αποδείξουν πως ΠΑΟΚ και Ξάνθη έχουν άμεση σχέση, αφού εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη έχει στην κατοχή της το προπονητικό κέντρο που καθημερινά βρίσκονται οι παίκτες της Ξάνθης.

Πριν πάμε στο τι αναφέρουν οι κανονισμοί, να θυμίσουμε πως μόλις πριν από λίγους μήνες η ΕΠΟ του Βαγγέλη Γραμμένου πήγε να περάσει διάταξη που να επιτρέπει την πολυιδιοκτησία το περασμένο καλοκαίρι και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Με πρώτη αυτή των FIFA και UEFA, αλλά και του Λευτέρη Αυγενάκη.

Μάλιστα, την Τρίτη 30 Ιουλίου, ο Γραμμένος είχε συναντηθεί για το συγκεκριμένο θέμα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης της FIFA, Χέρμπερτ Χούμπελ, ο οποίος είχε ζητήσει εξηγήσεις για τη διάταξη που πήγε να περάσει στους νέους κανονισμούς. Τι απάντησε ο Γραμμένος στον Αυστριακό αξιωματούχο; Ότι συμπεριλήφθηκε… κατά λάθος η σχετική διάταξη στον κανονισμό και πως δεν υπήρχε πρόθεση εξυπηρέτησης συμφερόντων. Μια απάντηση – ανέκδοτο από τον Γραμμένο, που όπως αποδεικνύεται σήμερα με τη σχέση ΠΑΟΚ – Ξάνθη, που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, είχε ειδικό σκοπό να το περάσει.

Έντονη ήταν τότε και η αντίδραση του Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος είχε επικοινωνήσει με τον Βαγγέλη Γραμμένο και σε αυστηρούς τόνους του είχε τονίσει πως μια τέτοια διάταξη θα αποτελούσε casus belli, ενώ του είχε εκφράσει τις απορίες του για το γεγονός πως δεν του είχε κάνει καμία αναφορά στις προηγούμενες συναντήσεις τους.

Υποβιβασμός για ΠΑΟΚ και Ξάνθη, αποκλεισμός δια βίου για τους παράγοντες

Πάμε να δούμε τι αναφέρουν οι κανονισμοί για τις πολύ σοβαρές παραβάσεις που υπάρχουν και για τα στοιχεία που αποδεικνύουν πως ο Ιβάν Σαββίδης είναι ιδιοκτήτης δύο ομάδων. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΚΑΠ , οι ομάδες υποβιβάζονται και τα φυσικά πρόσωπα αποβάλλονται ισοβίως από το ποδόσφαιρο.

Δείτε παρακάτω τη σχετική διάταξη:

Αμείλικτη η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

Ρητά απαγορεύεται και από την ΕΕΑ η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σχέση, ακόμα και έμμεση, μίας ανώνυμης αθλητικής εταιρείας με μία άλλη. Ακόμα, δηλαδή, και αν ένας μεγαλομέτοχος ΠΑΕ (στην προκειμένη περίπτωση ο Σαββίδης) έχει μέσω εταιρείας του σχέση με άλλη ΠΑΕ (στην προκειμένη περίπτωση η Ξάνθη), τότε οι νόμοι τον στέλνουν εκτός ποδοσφαίρου και υποβιβάζουν την ομάδα του. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 30 παράγραφος 9, 10, 11, 12 και 13 της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί «Μέτοχοι – Περιορισµοί στην απόκτηση µετοχών – Απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας» αναφέρεται:

9. Α.Α.Ε., µέτοχοι Α.Α.Ε., µέλη ή διοικητές νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συµµετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι µέχρι δεύτερου βαθµού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αµέσως ή εµµέσως µετοχές ή δικαιώµατα διοίκησης ή να αναλαµβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε., του ιδίου ή άλλου αθλήµατος.

10.. ∆ιαχειριστές ή µέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι µέχρι δεύτερου βαθµού συγγενείς τους, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώµατα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αµέσως ή εµµέσως µετοχές ή δικαιώµατα διοίκησης ή να αναλαµβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήµατος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συµµετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι µέλη των ως άνω νοµικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώµατα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα µιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα τα οποία είναι µέλη ή διοικητές τέτοιων νοµικών προσώπων, απαγορεύεται, µε ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν µετοχές ή να αναλαµβάνουν διαχειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού Αθλητικού Σωµατείου, καθώς και να συµµετέχουν ως µέλη ή διοικητές σε νοµικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι µέτοχοι µιας τέτοιας Α.Α.Ε

11. Οι περιορισµοί των παραγράφων 9 και 10, µε εξαίρεση τις απαγορεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α.Ε., δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση µετοχών ή δικαιωµάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο Αθλητικό Σωµατείο και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθληµα.

12. Κάθε απόκτηση μετοχών, αμέσως ή εμμέσως, κατά παραβίαση των περιορισμών του παρόντος νόμου θεωρείται απαγορευμένη απόκτηση και είναι απολύτως άκυρη. Ως απαγορευµένη έµµεση απόκτηση θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται είτε μέσω παρενθέτων προσώπων είτε µέσω άλλου νοµικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 ή στην οποία το υποκείµενο στους ως άνω περιορισµούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου είτε συµµετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν.

13. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού µε σύμπραξη και υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., πέραν των προαναφερόμενων προσώπων, η οµάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθληµα, µε απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαµβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού ή µετά από προσφυγή όποιου έχει έννοµο συµφέρον.

Δείτε παρακάτω τον κανονισμό από το σάιτ της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού:

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ…