Alpha Trust: Στις 17 Ιουνίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Trust, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή σε Τακτική Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της Covid-19 που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 από συνεδριακό χώρο επί της οδού Τ.Καβαλιεράτου αρ.7, στην Κηφισιά.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2019-31.12.2019 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Έγκριση διανομής μερίσματος και Διάθεση Κερδών.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2019-31.12.2019.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών διαχείρισης των υπό τη διαχείριση της εταιρίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Αύξηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας τους.

7. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.

8. Χορήγηση άδειας και παροχή έγκρισης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου λόγω λήξεως θητείας.

10. Έγκριση παύσης προγράμματος πώλησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 13.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ως προς τον χειρισμό των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν δυνάμει της άνω απόφασης).

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2020, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Τ.Καβαλιεράτου αρ.7, στην Κηφισιά.