Alpha Trust: Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,127 ευρώ για τη χρήση του 2021

Την διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,125 ευρώ ανά μετοχή (λαμβάνοντας υπόψιν την εταιρική πράξη split 1:4 των μετοχών της εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 24.06.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και έλαβε χώρα την 27η Οκτωβρίου 2021), ανακοίνωσε η Alpha Trust.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το προσωρινό μέρισμα αφορά τη χρήση του 2021 και το συνολικό ποσό που θα καταβάλει η χρηματιστηριακή θα ανέλθει στα 200.568 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 32.233 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό καθαρό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,1275625496 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου 5%, δυνάμει του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του προσωρινού μερίσματος ορίζεται η 15.12.2021.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 16.12.2021 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 20.12.2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛΚΑΤ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑT, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6289200 κα Ευαγγελία Αθανάσογλου – Αλεξίου).