Alpha Trust: Διανομή μερίσματος 0,42 ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου

Τη διανομή μερίσματος χρήσης 2018 ύψους 300.632,64 ευρώ  που αντιστοιχεί σε 0,42 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) και 0,378 ευρώ / μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου 10%  αποφάσισε η Alpha Trust  κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που διεξήχθη στις 30/5/2019.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 4η Ιουνίου 2019. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2018 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 5η Ιουνίου 2019.  Η καταβολή θα αρχίσει στις 10/6/2019  και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Την επιστροφή κεφαλαίου σε μετοχές  και μετρητά στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή κατά το ποσό των 201.061,68 ευρώ ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Trust.

Η μείωση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή από την εταιρεία προς τους μετόχους, μετοχών της εισηγμένης Alpha Trust AΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.  Για  κάθε 100 μετοχές της Alpha Trust  οι μέτοχοι θα λάβουν 1 μετοχή της Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.. με μέση σταθμισμένη τιμή τα 21,11 ευρώ ανά μετοχή και το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε μετρητά.

Στην  Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Trust εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν  επίσης όλα τα υπόλοιπα θέματα της πρόσκλησης όπως:

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και των ελεγκτών της εταιρείας. Τροποποιήθηκε το καταστατικό με σκοπό την εναρμόνιση του με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 περί “αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”.

Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση των μελών του Δ.Σ. κατά την οικονομική χρήση 2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περυσινής χρήσης (2018).  Επιπλέον, αποφασίστηκε η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση (2019) και η αμοιβή του.

Τέλος, καθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης και προεγκρίθηκαν αμοιβές της επόμενης χρήσης ενώ  χορηγήθηκε άδεια και έγκριση προς τα μέλη του Δ.Σ. να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.