Alpha Trust: Ανακοίνωση άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης

Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κατ’εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 04.02.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά την οποία ενεκρίθη η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη και στους εργαζομένους της Εταιρίας καθώς και των θυγατρικών της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών της Εταιρίας (options) με διάρκεια τριών ετών, ανώτατο αριθμό μετοχών που θα διατεθούν 104.400 μετοχές και τιμή διάθεσης των μετοχών 4,437 ευρώ ανά μετοχή, ασκήθηκαν συνολικά για το τρέχον έτος δικαιώματα προαίρεσης από συνολικά έξι πρόσωπα έχοντα δικαίωμα που αντιστοιχούν σε 6.340 μετοχές, ήτοι ποσό ευρώ 28.131,98 κατά το οποίο θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τη σχετική πιστοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και την αντίστοιχη τροποποίηση (κατόπιν των εγκριτικών αποφάσεων) του άρθρου 5 του καταστατικού.