Alpha Finance: Ανοίγει ένας νέος ανοδικός κύκλος για το XA – Οι μετοχές που προτιμά

Το ισχυρό ξεκίνημα του χρηματιστήριου για το 2023, με κέρδη 10% για τον πρώτο μήνα του έτους, που συνιστά την τρίτη κατά σειρά υψηλότερη επίδοση από το 2000, αποτελεί κατά την Alpha Finance προάγγελο συνέχισης της ισχυρής ανάκαμψης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία ξεκίνησε από το β’ εξάμηνο του 2022. Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η αγορά πιθανότατα βρίσκεται στην αρχή ενός ανοδικού κύκλου, με το ενισχυμένο ενδιαφέρον των επενδυτών να οδηγεί σε υψηλότερες αποτιμήσεις, υπό το πρίσμα σημαντικών επενδύσεων στη χώρα και άλλων παραγόντων, οι οποίοι θα διατηρήσουν τη δυναμική σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σε ένα βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον, τόσο η αύξηση των κεφαλαίων προς επένδυση από την ΕΕ (κεφάλαια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) όσο και η δυναμική των άμεσων επενδύσεων, προδιαθέτουν για σημαντική εισροή κεφαλαίων στο Χ.Α. Παράλληλα, η επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας, πιθανότατα εντός του β’ εξαμήνου του 2023, ενισχύει τις προϋποθέσεις για διατήρηση του ρυθμού αύξησης της επενδυτικής δραστηριότητας, ενώ θα οδηγήσει και σε χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

Οι εξελίξεις στο εξωτερικό, από την άλλη μεριά, είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε αύξηση της μεταβλητότητας, καθώς δεν διαφαίνεται ακόμη, κατά την άποψη της Alpha Finance, η ολοκλήρωση της προσαρμογής των διαφορετικών asset classes στην αλλαγή της νομισματικής πολιτικής, το οποίο θα απαιτήσει χρόνο. Παράλληλα, η εκλογική αναμέτρηση είναι επίσης εν δυνάμει παράγοντας αβεβαιότητας, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Ωστόσο, με βάση τα διαφορετικά σενάρια που εξετάζουν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αγορά μπορεί να προεξοφλήσει σύντομα μία θετική έκβαση, δηλαδή τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης, με θετικές προοπτικές μεσομακροπρόθεσμα.

Επιπλέον, οι τρέχουσες αποτιμήσεις αναδεικνύουν το σημαντικό discount με το οποίο διαπραγματεύεται η εγχώρια αγορά σε σχέση με τις ξένες, όπου σε όρους EV/EBITDA για το 2023 ανέρχεται στο 29% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ΓΔ 5,5x, Stoxx 600 7.8x) και σε 36% σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές (MSCI Emerging 8.6x). Θετικές διαφαίνονται άλλωστε και οι προοπτικές κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, με τις αποτιμήσεις να υπολείπονται κατά περίπου 25% σε όρους P/TBV σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (0.75x), ενώ η αναμενόμενη επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων αναμένεται να αποτελέσει έναν επιπλέον παράγοντα ενίσχυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής για το 2023 αποτελούν τόσο η Τράπεζα Πειραιώς (ανάκαμψη μεγεθών και θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον), όσο και η Εθνική Τράπεζα (ισχυρά θεμελιώδη και θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον). Η πράσινη μετάβαση (green transition) και οι επενδύσεις σε βιώσιμη οικονομία (sustainability) θα αποτελέσουν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης των εταιριών για τα επόμενα έτη, με την Motor Oil (ΑΠΕ, θετικό περιβάλλον διύλισης) και τον Μυτιληναίο (νέος ανασχηματισμός, Κλάδος Ενέργειας-Μετάλλου, δραστηριότητες σε έργα υποδομών/παραχωρήσεις) να αποτελούν τις προτάσεις της Alpha Finance από τον κλάδο της ενέργειας. Μεταξύ των προτάσεων που διατηρούν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής βρίσκεται και η μετοχή του ΟΠΑΠ, η οποία διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν αμυντική σε περιόδους ύφεσης, με ισχυρή παραγωγή καθαρών ταμειακών ροών και υψηλής απόδοσης μερισμάτων στους μετόχους.

Παράλληλα, η θετική δυναμική της εγχώριας αγοράς θα οδηγήσει και σε διάχυση του ενδιαφέροντος των επενδυτών και σε άλλους κλάδους και επιμέρους εταιρείες, με τη μετοχή των ΕΧΑΕ, να αποτελεί το καλύτερο proxy για συμμετοχή σε αυτό τον ανοδικό κύκλο. Η μετοχή της Titan άλλωστε, με τη σημαντική ανάκαμψη των λειτουργικών της περιθωρίων, καθώς και αυτή της ΔΕΗ, με το σημαντικό discount με το οποίο διαπραγματεύεται έναντι των ανταγωνιστών και την προοπτική επέκτασης στο εξωτερικό με αύξηση του πράσινου αποτυπώματος, αλλά και του Φουρλή, με την αποκρυστάλλωση της αποτίμησης από την εισαγωγή της θυγατρικής Trade Estates στο ΧΑ, θα αποτελέσουν, κατά την άποψη της χρηματιστηριακής, μερικές από τις εναλλακτικές επιλογές που θα βρεθούν στο focus των επενδυτών κατά τη διάρκεια της χρονιάς.