ΑLPHA BANK: Έγκριση σχεδίου πράξης διάσπασης με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας εταιρείας

  • Έγκριση σχεδίου πράξης διάσπασης με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής
    δραστηριότητας και σύσταση νέας εταιρείας