Alpha Bank: Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021

Αποτελέσματα A’ τριμήνου 2021: Ανθεκτική λειτουργική επίδοση με Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξημένο κατά 2,1% σε ετήσια βάση
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους Ευρώ -282,2 εκατ. λόγω πρόσθετων ζημιών απομείωσης για την αύξηση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων προς πώληση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ