Alpha Αστικά Ακίνητα: Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2018

Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2018

  

To πρώτο εξάμηνο του 2018, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση διαμορφώνονται σε Ευρώ 0,8 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 0,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε αντιστοίχως σε Ευρώ 6,0 εκατ. από Ευρώ 5,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Αθήναι, 28 Αυγούστου 2018