ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.: Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 [31.12.2014]
Η Alpha Bank A.E. (η ‘Τράπεζα’) ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν.3864/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε, ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποιήσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος την 31.12.2014, το τελευταίο κατέχει 8.458.859.579 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ή ποσοστό 66,24% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης. Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των ανωτέρω μετοχών υπόκειται στους διαλαμβανομένους στο άρθρο 7α του N.3864/2010 περιορισμούς.
Στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύονται 4.310.200.279 κοινές μετοχές της Τραπέζης. Ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους στον υπολογισμό των ποσοστών συμμετοχής τους βάσει του N.3864/2010.