Αλουμύλ: Στις 29 Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου

ΑΛΟΥΜΥΛ– ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
Κιλκίς , 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου 2020 Η εταιρεία “ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2020 (01.01.2020 έως 30.06.2020) θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρείας (www.alumil.com), την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.