Αλουμύλ: Διπλασιάστηκαν τα EBITDA στο τρίμηνο – Στα €15,6 εκατ. τα κέρδη προ φόρων

“Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών αποτελεσμάτων της χρήσης 2021, η ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε συνεχίζει να βαδίζει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, προσαρμοζόμενη με απόλυτη επιτυχία στις πληθωριστικές πιέσεις, την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία”, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

“Συγκεκριμένα, τα μη ελεγμένα, βασικά οικονομικά μεγέθη του Α΄ Τριμήνου 2022 του Ομίλου, έχουν ως εξής:

  • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 51,2%, ανερχόμενος στα €97,5 εκατ. έναντι €64,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021.
  • Αύξηση λειτουργικών κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 96,5%, ανερχόμενα στα €19,9 εκατ. έναντι €10,1 εκατ. συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
  • Αύξηση προ φόρων κερδών κατά 179,4%, ανερχόμενα στα €15,6 εκατ. έναντι €5,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021″.