ΑΛΟΥΜΥΛ- 2020: Κέρδη 7,24 εκατ. από ζημίες 2,33 εκατ. το 2019

ΑΛΟΥΜΥΛ- 2020: Κέρδη 7,24 εκατ. από ζημίες 2,33 εκατ. ευρώ το 2019