ΑτΕ: Η πιο αποτελεσματική, πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στον κόσμο

Μυτιληναίος Ι: Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών η καθιερωμένη επίσκεψη στο Αλουμίνιο της Ελλάδος η οποία πάντα παρουσιάζει ενδιαφέρον.

Από τα νέα δεδομένα που χρήζουν επισήμανσης για την φετινή χρήση είναι η εξαγορά της ΕΠΑΛΜΕ η οποία θα αυξήσει τις παραγόμενες ποσότητες αλουμινίου κατά 40 -50 χιλιάδες τόνους και θα προέλθει από την ανακύκλωση αλουμινίου. Η επίδοση αυτή θα ανεβάσει την συνολική δυναμικότητα του εργοστασίου στις 240 χιλιάδες τόνους.

Η επένδυση της Αλουμίνας η οποία θα διπλασιάσει τις παραγόμενες ποσότητες στους 800 χιλιάδες τόνους βρίσκεται σε στάδιο μελέτης ενώ η κατασκευή της νέας μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου 660 MW αναμένεται να ξεκινήσει το Φθινόπωρο.

Με αυτές τις επενδύσεις το εργοστάσιο της Αλουμίνιον της Ελλάδος φαίνεται ως η πιο αποτελεσματική, πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στον κόσμο: Είναι δίπλα σε ορυχεία με ικανοποιητικά αποθέματα και η μονάδα της ηλεκτρόλυσης απέχει λίγα μέτρα από την μονάδα παραγωγής αλουμίνας.

Έχει αυτόνομη παραγωγή και παροχή ατμού για την αφύγρανση της Αλουμίνας ενώ το λιμάνι που εξυπηρετεί την μονάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση από πλευράς βιομηχανικών φορτίων. Σημείο αναφοράς βέβαια αποτελεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικά η τιμολόγηση του.

Image result for ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μυτιληναίος ΙΙ: Η μέση κατανάλωση ρεύματος στο εργοστάσιο του Αλουμινίου είναι 330 MW. Για να γίνει κατανοητή η σημασία και το μέγεθος των αναγκών του ηλεκτρικού φορτίου που καταναλώνει η εταιρία το ισοδύναμο στην οικιακή κατανάλωση αφορά μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη ή μια ευρύτερη περιοχή όπως η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

  • Το Αλουμίνιο καταναλώνει όσο ρεύμα καίνε και οι υπόλοιπες 32 βιομηχανικές μονάδες της χώρας (Τιτάν, Βιοχάλκο, κλπ) αφού αφορά το 7% της συνολικής παραγωγής ρεύματος.
  • Το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί την πιο σημαντική παράμετρο κόστους και ο μακροχρόνιος καθορισμός της σε μια σταθερή τιμή είναι κρίσιμος για την κερδοφορία του ομίλου.
  • Το κόστος του ρεύματος πέρυσι διαμορφώθηκε σε 120 εκατ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 35% -40% του συνολικού κόστους παραγωγής.

Επίσης η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι αδιάλειπτη. Αν υπάρξει διακοπή που θα διαρκέσει περισσότερες από 2 ώρες τότε το ρευστό αλουμίνιο στερεοποιείται μέσα στις σκάφες και τους σωλήνες ηλεκτρόλυσης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όλο το εργοστάσιο καθίσταται επιχειρησιακά ανενεργό και θα πρέπει να ξαναστηθεί από την αρχή. Επομένως, η ανανέωση και οι όροι της σύμβασης με την ΔΕΗ το 2020 θα αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της ατζέντας της επόμενης χρονιάς.


Μυτιληναίος ΙΙΙ: Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου είναι τα καλύτερα σε επίπεδο ξεκινήματος χρήσης όλων των εποχών. Μάλιστα, αν ο τομέας Έργων υποδομών (EPC) δεν έχει τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην Λιβύη θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια ανεπανάληπτη επίδοση.

  • Η ενέργεια έχει κάνει την διαφορά καθώς εκτός από τα ΑΔΙ η παραγωγή είναι αυξημένη σε όρους όγκων κατά 23,4% ενώ την ίδια στιγμή η οριακή τιμή ανά ΜW ήταν αυξημένη κατά 36%.

Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση 84% της παραγωγής από ΑΠΕ λόγω αυξημένης εγκατεστημένης δυναμικότητας, κατά 48 MW σε σύγκριση με το α΄ Τρίμηνο του 2018, αλλά και ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών.

  • Σημειώνεται, ότι επιπλέον 34,45 MW είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του έτους.
  • Τα αποτελέσματα υποστήρίζουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης για τζίρο κοντά στα 2,2 δις ευρώ, 400 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη και 200 εκατ. ευρώ καθαρή κερδοφορία.

Έτσι για την ιστορία στην χρήση (12 μήνες) του 2004 ο όμιλος είχε εμφανίσει τζίρο 311 εκατ. ευρώ, EBITDA 42 εκατ. ευρώ και κέρδη 12 εκατ. ευρώ, πολύ λιγότερα από όσα ο όμιλος έχει πετύχει σε ένα μόλις τρίμηνο φέτος. Εννοείται ότι με τα μεγέθη του α’ τριμήνου η μετοχή παραμένει πολύ φθηνή από κάθε άποψη. (EV/EBITDA 4,3 φορές και ΡΕ 7).


Πώς έκλεισε το α’ τρίμηνο της Μυτιληναίος
Περίοδος 2018   2019   Y-o-Y    Σε χιλ. ευρώ   Q1 Q1 (%)
Πωλήσεις: 360.700   513.900   42,5%
Λειτουργικά κέρδη: 76.900   92.000   19,6%
Περιθώριο λειτ. Κερδων: 21,3% 17,9% -342 bps
Καθαρά Κέρδη: 41.100   49.700    20,9%
Περιθώριο καθ. Κερδών: 11,4%   9,7%   -172 bps
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή


Το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος

Στην διαδικασία παραγωγής τής Αλουμίνας από Βωξίτη υπάρχει ένα σημαντικό μέρος υπολείμματος το οποίο αποτελεί φύρα στην διαδικασία. Ουσιαστικά μιλάμε για την λάσπη που περιέχει οξείδια του σιδήρου και σπάνιες γαίες.

Image result for ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  • Και ενώ η απομόνωση και αξιοποίηση του σιδήρου φαίνεται ότι αποτελεί μια διαδικασία που δεν έχει οικονομικό ενδιαφέρον λόγω της επάρκειας χάλυβα σε χαμηλές τιμές, οι σπάνιες γαίες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον αξιοποίησης και μάλιστα σε βαθμό που το όλο εγχείρημα απομόνωσης τους να μοιάζει ικανό –εφόσον υπάρξει αποτέλεσμα- να χρηματοδοτήσει την λειτουργία όλης της μονάδας και να αφήσει και ένα πολύ ικανοποιητικό κέρδος.

Προς το παρόν η διαδικασία βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο με την συνδρομή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και θα απαιτήσει αρκετό χρόνο μέχρι να καταλήξει σε κάποιο αποτέλεσμα που θα λαμβάνει υπόψη και θα εξουδετερώνει του όλες τις σοβαρές περιβαντολλογικές επιβαρύνσεις που απαιτεί η παραγωγή σπάνιων γαιών.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Print Friendly, PDF & Email