Αλματώδης αύξηση σε κερδοφορία, EBITDA και κύκλο εργασιών από την Alumil

Αλματώδης αύξηση σε κερδοφορία, EBITDA και όγκο πωλήσεων από την Alumil