Αλλαγές στα Τέλη κυκλοφορίας – Τι θα πληρώσουν όσοι αγοράσουν ΙΧ από τον Ιανουάριο

Αλλάζουν όλες οι κλίμακες για τα τέλη ταξινόμησης αλλά και για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021, για όσα οχήματα ταξινομηθούν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου στη χώρα μας ή και ευρύτερα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ.

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών συμμορφώνεται και η χώρα μας στο νέο και πιο αυστηρό ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης των ρύπων (WLTP) και ανατρέπεται όλος ο παλαιός τρόπος υπολογισμού των τελών, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης όμως να μη προκύψουν υπέρογκες αυξήσεις για τον εκτελωνισμό και την ετήσια χρήση οχημάτων εξαιτίας του νέου συστήματος μετρήσεως των ρύπων, που είναι υψηλότεροι σε σχέση με το προηγούμενο πρότυπο (NEDC).

Είναι χαρακτηριστικό ότι από όλες τις αλλαγές τις αλλαγές στα τέλη των νέων αυτοκινήτων που θα κυκλοφορήσουν από 1.1.2021 η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν προϋπολογίζει καμία αύξηση ή μείωση κρατικών εσόδων.

Πρακτικά βέβαια, ξεχωριστά ο κάθε ιδιοκτήτης και για κάθε όχημα θα βλέπει κάποιες διαφορές, ανάλογα  αν το αγόρασε καινούργιο έως 30 Δεκεμβρίου 2020 ή από 1 Ιανουαρίου 2021.

Για την αποτροπή των αυξήσεων που κανονικά θα έρχονταν, διευρύνονται τα κλιμάκια ή μειώνονται οι χρεώσεις ανά γραμμάριο διοξειδίου άνθρακα που εκπέμπει το αυτοκίνητο ανά χιλιόμετρο. (gr CO2/km).

Η αλλαγή αφορά στα νέα οχήματα που θα κυκλοφορήσουν και η σύγκριση σε κάθε όχημα θα πρέπει να γίνεται με τα ποσοστά CO2 που έδειχνε η προηγούμενη μέτρηση, που είναι όμως ξεχωριστή για κάθε μοντέλο και για κάθε κινητήρα.

Με βάση το άρθρο 38 του νομοσχεδίου, για τα οχήματα που κυκλοφορούσαν ή θα κυκλοφορήσουν έως 31 Δεκεμβρίου 2020 δεν αλλάζει κάτι και αν υπολογίζονταν με τους ρύπους, ισχύει η κλίμακα με τις υφιστάμενες χρεώσεις. Και συγκεκριμένα:

Για παράδειγμα, εάν ένα μοντέλο ΙΧ που κυκλοφορεί σήμερα με την υφιστάμενη μέτρηση  εκπέμπει ρύπους πχ 100 γραμμάρια , πληρώνει τέλη κυκλοφορίας 90 ευρώ, Αν το ίδιο αυτοκίνητο αγοραστεί από Ιανουάριο και δείχνει πχ 150 γραμμάρια ρύπων με τη νέα μέτρηση, θα πληρώνει τέλη 105 ευρώ, παρότι είναι ουσιαστικά το ίδιο αυτοκίνητο. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι νέες μετρήσεις ρύπων θεωρούνται πιο αξιόπιστες από αυτές που γνωρίζαμε ως τώρα.

Αντίστοιχες στην ίδια λογική, αλλαγές επέρχονται με το προς ψήφιση νομοσχέδιο και για τα τέλη ταξινόμησης κατά την αγορά του αυτοκινήτου, παρότι εκεί θα αργήσουν σχετικά να φανούν οι αλλαγές λόγω και της ολιγόμηνης ειδικής παράτασης που έχει ζητήσει η χώρα.