Άλλα 2,54 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από το πρόγραμμα SURE της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι βάσει του μέσου SURE διαθέτει σε 12 κράτη-μέλη της Ε.Ε. 14,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,54 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την έβδομη δόση χρηματοδοτικής στήριξης βάσει του SURE, από την οποία εκτός από την Ελλάδα που έλαβε 2,54 δισ. ευρώ, το Βέλγιο έλαβε 2 δισ. ευρώ, η Βουλγαρία 511 εκατ. ευρώ, η Κύπρος 124 εκατ. ευρώ, η Ισπανία 3,37 δισ. ευρώ, η Ιταλία 751 εκατ. ευρώ, η Λιθουανία 355 εκατ. ευρώ, η Λετονία 113 εκατ. ευρώ, η Μάλτα 177 εκατ. ευρώ, η Πολωνία 1,56 δισ. ευρώ, η Πορτογαλία 2,41 δισ. ευρώ και η Εσθονία 230 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η Βουλγαρία και η Εσθονία λαμβάνουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου SURE, ενώ οι άλλες δέκα χώρες της Ε.Ε. έχουν ήδη επωφεληθεί από τα δάνεια του συγκεκριμένου μέσου. Αυτά τα δάνεια θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν ξαφνικές αυξήσεις των δημοσίων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης μετά την πανδημία του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων βραχυπρόθεσμης εργασίας και άλλα παρόμοια μέτρα που έχουν θεσπίσει ως απάντηση στην πανδημία κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων.

Η Ε.Ε. έχει χορηγήσει συνολικά σχεδόν 90 δισ. ευρώ σε δάνεια back-to-back. Δεκαεννιά κράτη-μέλη της Ε.Ε. πρόκειται να λάβουν συνολική χρηματοδοτική στήριξη 94,3 δισ. ευρώ μέσω του SURE, έπειτα από έγκριση από το Συμβούλιο της Ε.Ε., βάσει πρότασης της Επιτροπής. Οι χώρες μπορούν ακόμη να υποβάλουν αιτήματα για να λάβουν οικονομική υποστήριξη βάσει του SURE, το οποίο έχει συνολική ισχύ έως και 100 δισ. ευρώ.