ΑΛΦΑ: Η μετοχή υπολείπεται σημαντικά χωρίς κανέναν εμφανή λόγο

Από τις «μεγάλες» 4 συστημικές, η ΑΛΦΑ καταγράφει τη μικρότερη απόδοση.

Σε επίπεδο 6μήνου, κερδίζει «μόλις» 10%, όταν η ΕΤΕ βλέπει υπερτετραπλάσια απόδοση +46% και οι ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ σχεδόν τριπλάσια.

Μα και ο ίδιος ο ΔΤΡ στο σύνολό του γράφει +28%, αφήνοντας την εξεταζόμενη μετοχή σημαντικά ..αδικημένη.

Το παράδοξο είναι ότι δεν φαίνεται κάτι συγκεκριμένο που να δικαιολογεί τέτοια απόκλιση.

Και δεδομένης της ισχυρής συσχέτισης των 4 σε βάθος χρόνων, είναι λογικό να παίζονται χοντρά στοιχήματα υπέρ της.

Πόσο μάλλον αν συνυπολογίσει κανείς τις τιμές-στόχους όπου συγκλίνουν οι περισσότεροι αναλυτές, άνω των 2,10 ευρώ, περίπου 30% υψηλότερα από την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό.

Κι αν εξαιρέσουμε την ΕΤΕ που μόνιμα καταγράφει υψηλότερους όγκους κατ’ αναλογία, οι λοιπές τρεις εμφανίζουν παρεμφερή εικόνα στη συναλλακτική δραστηριότητα, ώστε να αποκλείεται κάποιο συμπέρασμα και από αυτήν τη σκοπιά.

Διαγραμματικά, η μετοχή έχει εγκλωβιστεί σε πλαγιοπτωτικό σχηματισμό εν μέσω πολύμηνης ανοδικής τάσης. Ο στόχος είναι στο 2,10, με την κύρια αντίσταση τα 1,68, των οποίων την ενδεχόμενη κατοχύρωση θα ακολουθήσουμε για τη συνέχεια.

Τα αποτελέσματα α’ τριμήνου ανακοινώνονται Πέμπτη πρωί (πριν το άνοιγμα) και αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρά, ελπίζοντας να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην «αδικημένη» ΑΛΦΑ.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.