Αλφα Asset Management: Ανακοίνωση για επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια ΑΚ

Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

Ανακοίνωση_επιστ κεφ ΕΤF 25 6 2020