Αλφα Asset Management ΑΕΔΑΚ: Ετήσια Έκθεση ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap

Παρακαλώ δείτε συνημμένα την Ετήσια Έκθεση 01/07/2017 – 30/06/2018 για το ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ.

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018