ΑΚΤΩΡ: Πρόστιμο 150.000 ευρώ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ επιβλήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στην κατασκευαστική εταιρεία Άκτωρ για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο πλαίσιο των εργασιών για τη Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Τιθορέας – Λιανοκλαδίου.

Ειδικότερα, το πρόστιμο επιμερίζεται σε 50.000 ευρώ για τη μη κατασκευή συστήματος τάφρων απορροής και σε 100.000 ευρώ για την πλημμελή απόθεση γαιωδών προϊόντων εκσκαφής όγκου πολύ μεγαλύτερου του προβλεπόμενου.

Σημειώνεται ότι η Άκτωρ έχει δικαίωμα προσφυγής εντός 1 5 ημερών ενώπιον του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, ή εντός 60 ημερών ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου