Ακόμη μια φορά οι συνεπείς φορολογούμενοι μπορούν να αισθάνονται  αρκούντως ηλίθιοι…

Ρουσφέτια και κορόιδα…

Τσώλης Ζώης

Οπως εξηγεί περιχαρής η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών η νέα ρύθμιση έχει ως εξής: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης  για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή  ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.  Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020.».
Μάλιστα ο κ. Παραδιάς απευθυνόμενος στους Δημάρχους και τη ΔΕΗ εκδίδει …ερμημευτική εγκύκλιο στην οποία υπογραμμίζει «η ρύθμιση αυτή καλύπτει την πλήρη απαλλαγή από κάθε δημοτικό φόρο, τέλος ή εισφορά, που προκύπτει από μη δηλωθείσες επιφάνειες ή χρήσεις κάθε είδους ακινήτου, κτίσματος ή γεωτεμαχίου, χωρίς καμιά εξαίρεση και για τα δύο. Η ρύθμιση αυτή ρητά καλύπτει και ακίνητα οι επιφάνειες των οποίων δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή του σε δημοτική φορολογία, όπως και όλα τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ, για τα οποία μέχρι 31.12.2019 ούτως ή άλλως ισχύει η δυνατότητα απαλλαγής τους εφόσον ο οικείος ΟΤΑ δεν μπορεί να τεκμηριώσει τη χρήση τους» (!)
Διαβάστε όμως τι μας πληροφορεί  «συνεπής παθών» ο οποίος αισθάνεται αν μη τι άλλο κορόιδο.
Μετά τη νομιμοποίηση 15 τετραγωνικών κύριων  χώρων και  αποθήκης 46 τετραγωνικών, δήλωσε τον περασμένο  Ιούνιο στον Δήμο  τα επιπλέον τετραγωνικά. Η αρμόδια υπηρεσία, του επέβαλε   να πληρώσει αναδρομικά από το 2013, το ποσό των  445,05  ευρώ.
Μάλιστα στο ποσό αυτό περιλήφθηκε και  «πολιτιστικό τέλος»  83,74 ευρώ υπέρ της τοπικής εταιρείας πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Με δεδομένο ότι η  τροπολογία Θεοδωρικάκου,  για την οποία πανηγυρίζει η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών  Ακινήτων, προβλέπει ότι οι χρεώσεις για τα επιπλέον τετραγωνικά θα υπολογίζονται από την 1/1/2020, τι θα γίνει   με όσους, υπακούοντας  στον ισχύοντα νόμο, πλήρωσαν αναδρομικά από τον Αύγουστο του 2013, από όταν δηλαδή ίσχυσε ο  σχετικός νόμος; Κανονικά η  τροπολογία   δεν  θα έπρεπε να προβλέπει  και  επιστροφή ή συμψηφισμό των ποσών που πλήρωσαν  στους ΟΤΑ  οι  συνεπείς φορολογούμενοι;  Δεν θα έπρεπε τα αναδρομικά από το 2013, να χαρακτηριστούν  ως αχρεωστήτως  καταβληθέντα;
Μήπως ο κ. Θεοδωρικάκος θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί αφού η τροπολογία του παραβιάζει βασικές αρχές του κράτους δικαίου, όπως της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας;