Αισθητή μείωση της αξίας των ακάλυπτων επιταγών στο δεκάμηνο 2021

Στα 48,6 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών το δεκάμηνο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2021, σημειώνοντας σημαντική πτώση σε σχέση με τα 107,7 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος το 2020.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας Α.Ε., το διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2021 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 35,6 εκατ. ευρώ, από 84,8 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020, έναντι 90 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2019.

Οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίστηκαν το δεκάμηνο 2021 ανήλθαν στα συνολικά 2.498 τεμάχια, από 6.287 τεμάχια το διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020 και από 6.867 το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2019.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν το διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2021 σε 12,9 εκατ. ευρώ, από 22,9 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020 και από 29,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2019.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίστηκαν το δεκάμηνο 2021 ήταν συνολικά 8.321, σχεδόν οι μισές σε σχέση με τα 15.792 τεμάχια της περιόδου Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020 και τις 14.566 απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίστηκαν το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2019.