Αισιοδοξεί η διοίκηση του ΕΧΕ για πλήρη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας τον Ιούνιο του 2020

“ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ”

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (ΕΧΕ), ένας από τους βασικούς πυλώνες του μοντέλου-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο επιδιώκεται η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Όπως  σημειώνεται  στο  ενημερωτικό  σημείωμα  του  Yπουργείου Περιβάλλοντος, το Χρηματιστήριο Ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προς όφελος των συμμετεχόντων στην αγορά και των τελικών καταναλωτών, καθώς στοχεύει:

στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές

στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, με άμεσα οφέλη στη μείωση του ενεργειακού  κόστους  και  τη  διασφάλιση  καλύτερων  τιμών για  τα  νοικοκυριά  και  τις επιχειρήσεις

στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ. Με το Ν. 4512/2018 τροποποιείται ο Ν. 4425/2016 για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το λεγόμενο «Μοντέλο Στόχο» (TargetΜodel).

Εντός του 2019 αναμένεται να αρχίσει η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας με την έναρξη των τεσσάρων  νέων  αγορών  ρεύματος,  οι  οποίες  θα  αντικαταστήσουν  το  μοντέλο  υποχρεωτικής κοινοπραξίας (mandatory pool), που ισχύει σήμερα. Αυτό προβλέπει ο «οδικός χάρτης» εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου (Target Model) που έχουν θεσπίσει οι αρμόδιοι φορείς, ο οποίος μάλιστα πήρε το «πράσινο φως» και από τους εκπροσώπους των θεσμών κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις.

Μέτοχοι

  • ΛΑΓΗΕ (22%)
  • ΑΔΜΗΕ (20%)
  • ΔΕΣΦΑ (7%)
  • Χρηματιστήριο Αθηνών (21%)
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) (20%)
  • Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) (10%)

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέβαλε τη συμμετοχή της ύψους €1.550.000 την 27.6.2018 αποκτώντας το 31% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ την 18.12.2018 μεταβίβασε το 10% του μετοχικού κεφαλαίου (5.000 μετοχές) στο ΧΑΚ έναντι.€500.000


 

Την αισιοδοξία του ότι θα τηρηθούν τα ήδη αναγγελθέντα χρονοδιαγράμματα για την λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δίχως «παραθυράκια» και εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής εξέφρασε ο αποχωρών διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Μιχάλης Φιλίππου, προλογίζοντας το χθεσινό σεμινάριο του ΕΧΕ με θέμα «Derivatives Market Introduction» και το οποίο πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα, ανέφερε πως μέχρι τέλος του έτους θα είναι έτοιμα για τους συμμετέχοντες τα συστήματα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ώστε στη συνέχεια να δοθεί πρόσβαση σε αυτούς μέχρι την επίσημη έναρξη της νέας αγοράς.

Στόχος είναι στο διάστημα που θα μεσολαβήσει (περίπου έξι μήνες) οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να «τριφτούν» με τα εν λόγω συστήματα, να ακολουθήσουν οι απαιτούμενες διορθώσεις και παρεμβάσεις από πλευράς Χρηματιστηρίου, κατόπιν και σχετικών υποδείξεων της αγοράς, με τελικό ζητούμενο την απόλυτη ετοιμότητα την 1η Ιουνίου, όταν και έχει αναγγελθεί η έναρξη της λειτουργίας των νέων αγορών.

Είναι δε σημαντικό, όπως τόνισε, οι διαφορετικές αγορές (προημερήσια, ενδοημερήσια και προθεσμιακή αγορά και αγορά εξισορρόπησης) να λειτουργήσουν συγχρόνως ώστε να εξασφαλιστεί κοινός βηματισμός, καθώς κάτι διαφορετικό σίγουρα θα επιβράδυνε την όποια προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός νέου μοντέλου. Με άλλα λόγια, την 1η Ιουνίου η έναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα πρέπει να σηματοδοτεί – σχεδόν αυτόματα – και την έναρξη λειτουργίας του target model.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Χρηματιστήριο Ενέργειας επιταχύνει συνέργειες με τον ΑΔΜΗΕ με σκοπό την διευθέτηση μιας σειράς ζητημάτων που εκκρεμούν ως προς το κανονιστικό πλαίσιο. Μέρος της προετοιμασίας είναι και η επαρκής και ολοκληρωμένη στελέχωση του ΕΧΕ, η οποία συνεχίζει κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο μήνα, όπως τόνισε το υψηλόβαθμο στέλεχος.

Πρόθεση του Χρηματιστήριου Ενέργειας, ήδη από την φάση του σχεδιασμού της νέας αγοράς, είναι η ανάδειξη πολλών ισχυρών παικτών, γεγονός που αντανακλά το μέλημα για εγκαθίδρυση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Εντούτοις, μένει να δούμε πως αυτά θα περπατήσουν στην πράξη, ιδίως σε ότι αφορά την αγορά παραγώγων.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας με τις τράπεζες με σκοπό να συγχρονίσουν τους παλιούς συμμετέχοντες της αγοράς των derivatives με την νέα αγορά, καθώς κάτι τέτοιο εκτιμάται πως θα λειτουργήσει θετικά στην ανάπτυξή της.