Αιολική: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατου διευθυντικού στελέχους

Η ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει ότι από 08.06.2018 τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Επενδύσεων αναλαμβάνει ο κύριος Δημήτριος Κοντοές, σε αντικατάσταση του κυρίου Κωνσταντίνου Τζήμου που αποχώρησε.

Γνωστοποίηση Υπεύθυνου Επενδύσεων

Print Friendly, PDF & Email