Αγορά Παραγώγων: Αύξηση συναλλαγών, στη θεωρητική τιμή του το ΣΜΕ του Ftse

ΧΠΑ – Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παρουσιάζουν σχετική αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (18.824 συμβόλαια).

Στα 7.561 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 7.499 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 987, 920 για τον Αύγουστο και 67 για τον Σεπτέμβριο, τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα 2.019,25) κινήθηκε μεταξύ 2.002,75 και 2.025 μονάδων και έκλεισε στην θεωρητική του τιμή, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (2.935), Εθνική (6.955), ΑΛΦΑ (952), Πειραιώς (2.174), ΔΕΗ (587), ΟΤΕ (1.041), Ελλάκτωρα (530), MIG (1.344), Ελ. Πετρέλαια (123), Τέρνα Ενεργειακή (228), Intralot (1.335), Μυτιληναίο (108), ΟΠΑΠ (168).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις – συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: MIG 61.193, Eurobank 32.160, Εθνική 188.371, ΑΛΦΑ 23.023, ΔΕΗ 15.955, ΑΔΜΗΕ 10.368, Πειραιώς 25.605.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

Position Holder                                     Name of Issuer               NSP        Date

Lansdowne Partners (UK) LLP
PIRAEUS BANK S.A.
1,76%
2018-05-24
 
 
 
 
Lansdowne Partners (UK) LLP
EUROBANK ERGASIAS S.A.
0,60%
2018-03-23
Marshall Wace LLP
PIRAEUS BANK S.A.
0,81%
2018-04-17
Oceanwood Capital ManagementLLP
 
NATIONAL BANK OF GREECE SA
 
0,70%
 
2018-01-10
 
Lansdowne Partners (UK) LLP
 
PUBLIC POWER CORPORATION SA
 
1,21%
 
2018-07-23
 
Oceanwood Capital Management LLP
 
ALPHA BANK SA
 
0,90%
 
2018-07-13
 
Oasis Investments II Master Fund LTD
 
FOLLI FOLLIE S.A.
 
0,80%
 
2018-05-17
 
Oceanwood Capital Management LTD
 
EUROBANK ERGASIAS S.A.
.
 
0,57%
 
2018-07-11

NSP: Net Short Position

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: ΑΛΦΑ 17.252.872 τεμ., (από 16.902.629 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), Εθνική 91.642.914 τεμ., Πειραιώς 16.919.069 τεμ., ΔΕΗ 5.252.154 τεμ., Eurobank 21.565.613 τεμ. και Folli Follie Group 1.397.946 τεμάχια.

(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Print Friendly, PDF & Email
* ,