«Αγκαλιά» για τους άστεγους από τρεις δήμους της Αττικής

Ένα σημαντικό πρόγραμμα, με πολύ υψηλό κοινωνικό αποτύπωμα, θα εφαρμόσουν τρεις δήμοι της Αττικής.

Αφορά τους άστεγους και γενικότερα όσους διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης ή σε ακατάλληλα καταλύματα. Στόχος είναι αρχικά η συμβολή στην εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης και στη συνέχεια η προσπάθεια για επανένταξη των ατόμων αυτών στον κοινωνικό ιστό.

  • Το πρόγραμμα ονομάζεται «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» και θα υλοποιηθεί από τους δήμους Ελληνικού-Αργυρούπολης, Βύρωνα και Καισαριανής, με διαχειριστή του προγράμματος τον αναπτυξιακό οργανισμό του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης «Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε». Έχει προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αρχή διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια και πέρα των άλλων, δημιουργεί και τρεις νέες θέσεις εργασίας, οι δύο για κοινωνικούς λειτουργούς και η μια για οικονομικό-διοικητικό επιστήμονα. Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των τριών δήμων, στο πλαίσιο των δράσεων τους κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, αντιμετωπίζουν το σύνολο των αναγκών των αστέγων μέσα από μια ολοκληρωμένη επιστημονική προσέγγιση, η οποία επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, με στόχο την πλήρη εργασιακή και κοινωνική επανένταξη.

Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 31 άστεγοι

Οι δαπάνες του προγράμματος, εκτός από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, καλύπτουν τα ενοίκια των ωφελούμενων για δύο χρόνια, τις δαπάνες για την οικοσκευή τους, καθώς και τις δαπάνες των οργανισμών κοινής ωφέλειας, δηλαδή για το ηλεκτρικό, την ύδρευση, τη θέρμανση και την τηλεφωνία.

  • Εξίσου σημαντικό όμως, είναι πως καλύπτουν και την επιμόρφωση των ωφελούμενων για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, αλλά και την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα απασχολήσουν μέρος των ωφελούμενων με ολόκληρη τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές για τον πρώτο χρόνο και με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για τον δεύτερο χρόνο. Επίσης, καλύπτονται διάφορες έμμεσες δαπάνες (αναλώσιμα, μεσιτικά, αμοιβές τρίτων κ.α.).

Από το πρόγραμμα πρόκειται να ωφεληθούν συνολικά και στους τρεις δήμους 31 άστεγοι, οι οποίοι ανήκουν σε 25 νοικοκυριά και προέρχονται είτε από ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων και υπνωτήρια (7 άτομα), είτε διαβιούν στον δρόμο (9 άτομα), είτε διαβιούν σε εντελώς ακατάλληλα καταλύματα (15 άτομα). Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες έχουν κάνει την καταγραφή και ήδη έχει ξεκινήσει η ενημέρωσή τους.