Αφού είστε άχρηστοι, πουλήστε το το περίπτερο, το μπ@@ρδ@λο! Δεν σας ανήκει!

Όταν σαν χώρα είσαι ανίκανη να κάνεις πολύ πιο σοβαρά πράγματα είναι δυνατόν να έχεις εύρυθμη λειτουργία αγοράς και χρηματιστήριο!;;; Ανίκανοι ήταν πάντα, όλοι όσοι πέρασαν σε υπουργεία και διοικήσεις, θεσμικά όργανα!
  • Σε μια εποχή που τα χρηματιστήρια καταγράφουν αλλεπάλληλα υψηλά με όπλο την τεράστια ρευστότητα που διοχετεύεται στις αγορές, το δικό μας δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από το κυπριακό!
Χωρίς τζίρο, χωρίς ενδιαφέρον παραμένουν πολλές δεκάδες υγιείς και σούπερ κερδοφόρες εταιρείες της πραγματικής οικονομίας!
  • Και αφού είστε άχρηστοι, πουλήστε το το περίπτερο, το μπ@@ρδ@λο! Δεν σας ανήκει!
Ας ενταχτεί σε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο με επενδυτές, ενδιαφέρον και όγκους συναλλαγών…
  • Μήπως αποκτήσουν οι εταιρείες μας την αποτίμηση που δικαιούνται σε σύγκριση με τα παγκόσμια δεδομένα των αγορών!
Υ.Γ: Μας εστάλη από θεσμικό παράγοντα της αγοράς με την παράκληση να δημοσιευτεί σε… καλή θέση.
Υ.Γ1: Του διαλέξαμε την καλύτερη!