Αφοι Κορδέλλου: Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, εδάφιο (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Μιχάλης Κομνηνέλλης αναλαμβάνει χρέη Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας.

Ο κ. Κομνηνέλλης έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε εισηγμένες εταιρείες και διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στον κλάδο του χάλυβα.

Print Friendly, PDF & Email