ΑΕΓΕΚ: Πώληση αγροτεμαχίου στην Intrakat έναντι 1,05 εκατ. ευρώ

Στην πώληση γηπέδου (αγροτεμαχίου) άρτιου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Αγίων Θεοδώρων Θηβών  Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επιφανείας  68.214,52 τ.μ., μετά των επ΄αυτού υφισταμένων μεταλλικών κτισμάτων και κατασκευών βιομηχανικής χρήσης, στην Intrakat προχώρησε η ΑΕΓΕΚ.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό του 1.050.000 ευρώ.

H πώληση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πολιτικής της εταιρείας, για διάθεση παγίων και προς τον σκοπό της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια, της συνδεδεμένης εταιρείας ΑΕΓΕΚ κατασκευαστική Α.Ε.