ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

Επισυνάπτεται το ακόλουθο κείμενο με τις αποφάσεις της επαναληπτικής τακτικής ΓΣ των μετόχων στις 29.09.2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ Σ 29.09.20