AEGEAN AIRLINES: Τα βασικότερα λειτουργικά και οικονομικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2019

Τα βασικότερα λειτουργικά και οικονομικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:
– Η συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα αυξήθηκε κατά 9,2% σε χιλιομετρικές θέσεις (ASKs) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κυρίως λόγω υψηλότερης αξιοποίησης αεροσκαφών το Β’ Τρίμηνο του 2019.

  • – Το σύνολο των επιβατών για την περίοδο διαμορφώθηκε σε 6,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018,
  • – Το σύνολο των πτήσεων για το όμιλο αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με το 2018, στις 51 χιλ. πτήσεις,
  • – Ο μέσος συντελεστής πληρότητας αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 82,2% από 81,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2018,

– Οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €519,4 εκ. αυξημένες κατά 14% σε σχέση με €455,7 εκ. το Α’ Εξάμηνο 2018,
– Το κόστος καυσίμων ανήλθε σε €119,3 εκ. από €99,0 εκ. το Α’ Εξάμηνο 2018,
– Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και μισθώσεων (EBITDAR) αυξήθηκαν στα €63,59 εκ. από τα €50,0 εκ. το Α’ Εξάμηνο 2018,

– Λόγω του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 16 και του διαφορετικού χειρισμού των εξόδων που αφορούν μισθώσεις, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν στα €62,79εκ. από λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων €14,7 εκ. το 2018,

– Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές €17,2 εκ. από ζημιές €18,3 εκ. ζημιές της προηγούμενης περιόδου,
– Ο καθαρός δανεισμός/ (καθαρά ταμειακά διαθέσιμα) με 30/06/2019 ανήλθε σε (€46,3 εκ.) όπου αναλύεται ως εξής: δανειακές υποχρεώσεις €198,5 εκ. , υποχρεώσεις από μισθώσεις €357,5 εκ., ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (€580,4 εκ.), δεσμευμένες καταθέσεις (€6,4 εκ.), χρεωστικοί τίτλοι που αποτιμώνται στη εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (€15,6 εκ.).

Τα καθαρά αποτελέσματα παρουσίασαν ζημίες ύψους €17,16 εκ. έναντι ζημιών €18,26 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2018. Κατά το Α’ Εξάμηνο 2019 ο Όμιλος υιοθέτησε το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 16 όπου ορίζει διαφορετικό λογιστικό χειρισμό στις μισθώσεις. Για αυτό το λόγο ο χρηματοοικονομικός δείκτης των Λειτουργικών ζημιών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δεν είναι συγκρίσιμος σε σχέση τον αντίστοιχό της προηγουμένης περιόδου. Ο προσαρμοσμένος δείκτης EBITDA, όπου ορίζεται αφαιρώντας τις προσαρμογές
των εξόδων που σχετίζονται με μισθώσεις, ανέρχεται σε ζημιές €6,0 εκ. βελτιωμένος σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο του 2018 όπου ανερχόταν σε ζημιές €14,7 εκ.

Print Friendly, PDF & Email