ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Συμπληρωματική διορθωτική σημείωση για την πανδημίαα του covid-19

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19