ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Επιστροφή στους μετόχους επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου (ορθή επανάληψη)

Επιστροφή στους μετόχους του, κατά τη διανομή του προμερίσματος χρήσης 2018, επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου