ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Ανακοίνωση

ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ

ΝΕΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ