ΑΔΜΗΕ: Σε αγορά 5.000 μετοχών προέβη ο Ιωάννης Καράμπελας

“ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι μετά από τις σχετικές γνωστοποίησεις προς την Εταιρεία στο πλαίσιο της “υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών”, ο κ. Ιωάννης Καράμπελας, Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη στις 13.05.2021 σε αγορά 5.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 13.250 ευρώ.