ΑΔΜΗΕ: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 1% αποφάσισε η Γ.Σ.

Στην απόφαση για υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 1% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και στον καθορισμό των λεπτομερειών του προχώρησε η Γ.Σ. των μετόχων του ΑΔΜΗΕ.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται εφόσον κατά περίπτωση θα κρίνονται πιο συμφέρουσες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και θα το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της εταιρείας.