ΑΔΜΗΕ: Ανακοίνωση

“ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”

Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την 11.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνει η κα Μαρία Σταματιάδου του Νικολάου σε αντικατάσταση του Νικόλαου Σταματιάδη του Κωνσταντίνου.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ANNOUNCEMENT OF CHANGE OF INTERNAL AUDITOR

Print Friendly, PDF & Email