ΑΑΔΕ: Διακοπή λειτουργίας εφαρμογών λόγω ενοποίησης των ΔΟΥ Μοσχάτου και Καλλιθέας

Για την περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης και με σκοπό την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, από τις 11.04.2022 ενοποιείται η ΔΟΥ Μοσχάτου, Α΄- Β΄ τάξης, με τη ΔΟΥ Καλλιθέας, Α΄ τάξης. Η ΔΟΥ Μοσχάτου στη δεύτερη και να παραμένει η ΔΟΥ Καλλιθέας.

Αυτό σημαίνει ότι στις 7, 8 και 11 Απριλίου οι εν λόγω ΔΟΥ θα είναι κλειστές για το κοινό και από την Τρίτη 12 Απριλίου οι συναλλαγές των φορολογουμένων που υπάγονται σε αυτές τις δύο ΔΟΥ θα γίνονται στη ΔΟΥ Καλλιθέας, που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 195.

● Για όλους τους φορολογούμενους:

Την Πέμπτη 7 Απριλίου μεταξύ 10.00-17.00 δεν θα είναι διαθέσιμη η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων VIES.

● Για τους φορολογούμενους των προαναφερόμενων ΔΟΥ:

Από σήμερα στις 23.00 έως τις 12.00 της Δευτέρας Απριλίου δεν θα είναι δυνατή η οριστικοποίηση των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015-2020, Εισφοράς Συναλλάγματος ν.4111/2013 φορολογικού έτους 2020, καθώς και η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δηλώσεων Ε9 ετών 2014-2020.