“Α – Ω” για τον κόσμο της αγοράς και όχι μόνον (22/04)

ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: Στο μέτωπο την αποτελεσμάτων η Frigoglass ανακοινώνει αποτελέσματα την προσεχή Τετάρτη 25/4, ακολουθούν στις 26/4 ΔΕΗ (πριν την έναρξη), Folli- Follie, Λούλης, ενώ στις 27/4 δημοσιεύουν Μπήτρος, Δάιος, Κλουκίνας και AS Company.

 • Την ερχόμενη εβδομάδα θα διεξαχθούν οι τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις αρκετών εισηγμένων εταιριών οι οποίες έχουν ειδικό ενδιαφέρον λόγω των μερισμάτων που διανέμονται. Συγκεκριμένα:
 • 23/04 Πανγαια (€0,22 – έχει δοθεί €0,09 προμέρισμα) 24/04 Paperpack (€0,1600) 25/04 Autohellas (€1,10) 25/04 Sunlight 25/04 ΟΠΑΠ (€0,40 – έχει δοθεί €0,10 προμέρισμα) 25/04 Mermeren Combinat 27/04 Σαράντης (€0,2800).
 • Tέλος, επισημαίνεται ότι την Πέμπτη 26 Απριλίου θα διεξαχθεί το πρώτο συνέδριο των εταιριών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Αθήνα με την συμμετοχή 16 εισηγμένων εταιριών.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ –  Αυτές οι εταιρίες λείπουν από το ΧΑ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2016
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2013
(χιλ. ευρώ)
2005-2016
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 28.713 25.434 13 3.279 24.025 22.327 231.338 19.278
Λοιπό ενεργητικό 35.120 34.977 0 143 30.615 30.661 288.485 24.040
Σύνολο ενεργητικού 63.833 60.411 6 3.422 54.640 52.988 519.823 43.319
Ίδια κεφάλαια 40.262 36.614 10 3.648 34.945 33.863 289.381 24.115
Μ/Μ χρέος 3.915 3.806 3 109 3.390 2.969 33.757 2.813
Βραχυπρόθεσμο 19.656 19.991 -2 -335 16.305 16.156 196.685 16.390
Σύνολο παθητικού 63.833 60.411 6 3.422 54.640 52.988 519.823 43.319
Πωλήσεις 67.179 61.609 9 5.570 58.103 55.875 555.154 46.263
Μεικτό κέρδος 17.254 15.382 12 1.872 15.363 13.905 142.515 11.876
EBITDA 9.637 9.549 1 88 9.631 8.107 84.930 7.078
EBIT 8.214 8.207 0 7 8.330 6.869 70.708 5.892
Κέρδος προ φόρων 8.258 8.370 -1 -112 8.512 6.889 70.152 5.846
Φόροι 2.595 2.682 -3 -87 2.383 2.306 19.126 1.594
Καθαρό κέρδος 5.663 5.688 0 -25 6.129 4.583 51.026 4.252
Μεικτό περιθώριο 25,7 25,0 3 0,7 26,4 24,9 25,7 25,7
Περιθώριο EBITDA 14,3 15,5 -8 -1,2 16,6 14,5 15,3 15,3
Περιθώριο EBIT 12,2 13,3 -8 -1,1 14,3 12,3 12,7 12,7
Περιθώριο κέρδους π.φ. 12,3 13,6 -10 -1,3 14,6 12,3 12,6 12,6
Καθαρό περιθώριο 8,4 9,2 -9 -0,8 10,5 8,2 9,2 9,2
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 63,1 60,6 4 2,5 64,0 63,9 55,7 55,7
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 36,9 39,4 -6 -2,5 36,0 36,1 44,3 44,3
Μεικτή απόδοση ιδίων 21,5 23,4 -8 -1,9 24,7 20,3 24,2 24,2
Καθαρή απόδοση ιδίων 14,7 15,9 -8 -1,2 17,8 13,5 17,6 17,6
EBITDA/Ενεργητικό 15,1 15,8 -4 -0,7 17,6 15,3 16,3 16,3
Β
ΓΕΝΙΚΟΣ Δείκτης: Κέρδη πάνω από 4% για τον ΓΔ την εβδομάδα που πέρασε
καταφέρνοντας να δώσει και εβδομαδιαίο σήμα αγοράς και να βάζει ρότα για τις 900 μονάδες. Οι 820 μονάδες γίνονται κύρια στήριξη με κοντινή τις 834.
—–

ΔΕΙΚΤΗΣ – DAX: To επίπεδο των 12.700 μονάδων συνεχίζει να είναι αντίσταση και μόνο κατοχύρωση σε μέρα μπορεί να δώσει άμεσα συνέχιση με τις 12.900 το επόμενο επίπεδο. Κοντινή στήριξη οι 12.490 που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στις 12.420 ή τις 12.226.
(DAX spot Daily position Long stop 11792).

ΕΥΡΩ – ΔΟΛΑΡΙΟ: Η διαδρομή ανάμεσα στο 1,2200 και 1,2400 συνεχίζεται. Το stop στο
Long θυμίζουμε ότι είναι το 1,2210 σε κλείσιμο. Το 1,2400 είναι η πλησιέστερη
αντίσταση με το 1,2450 κύρια (EUR/USD_spot Daily position LONG stop 1,2210).

Η εβδομάδα έκλεισε με κέρδη της τάξεως του 4% με διάχυση της κίνησης στο σύνολο των
τίτλων. Το Ελληνικό χρηματιστήριο φαίνεται να υπεραποδίδει έναντι των ξένων με τον
ΓΔ να έχει πλέον απόδοση 5,3% για το 2018. Οι περισσότερες επιλογές μας είναι πλέον
Long, ενώ πήραμε και εβδομαδιαία αγοραστικά σήματα στους δείκτες. Ο f25 με κέρδη 4,66%, ο ΔΤΡ με κέρδη 10,99% και ο ftsem με κέρδη 9,13%. Οι επιλογές μας τέλος με κέρδη 9,04% υπεραποδίδοντας του ΓΔ κατά 3,77%. Η ΔΕΗ μακράν πρώτη με 47% απόδοση ενώ ακολουθούν το ΚΡΙ ΚΡΙ με 30%, η ΚΟΥΕΣ με 25% και η ΑΛΦΑ με 20% (Fast Finance).

ΘΡΑΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα των δεκατριών αυτών ετών, ήταν ύψους 3,275 δισ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 325,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

 • Το καθαρό αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη ύψους 86,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 272,5 εκατ. ευρώ.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όμιλος κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 318,5 εκατ. ευρώ, το 2017. Κερδοφόρος ήταν και τις δεκατρείς χρήσεις. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 13,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Οι πωλήσεις του το 2005 ήταν της τάξεως των 186,3 εκατ. ευρώ.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 147.773 140.522 5 7.251 122.669 100.556 1.451.019 111.617
Λοιπό ενεργητικό 156.933 148.969 5 7.964 141.862 146.366 1.839.633 141.510
Σύνολο ενεργητικού 304.706 289.491 5 15.215 264.531 246.922 3.290.652 253.127
Κεφάλαια εταιρείας 135.113 120.672 12 14.441 127.394 110.843 1.387.911 106.762
Κεφάλαια μειοψηφίας 2.365 2.116 12 249 1.844 1.610 26.802 2.062
Μ/Μ χρέος 36.714 48.656 -25 -11.942 26.076 31.539 501.114 38.547
Βραχυπρόθεσμο 130.514 118.047 11 12.467 109.217 102.930 1.374.825 105.756
Σύνολο παθητικού 304.706 289.491 5 15.215 264.531 246.922 3.290.652 253.127
Πωλήσεις 318.509 291.900 9 26.609 289.396 278.182 3.275.123 251.933
Μεικτό κέρδος 66.890 66.403 1 487 59.374 51.313 614.785 47.291
EBITDA 30.130 35.161 -14 -5.031 28.980 23.518 325.090 25.007
EBIT 17.179 22.905 -25 -5.726 19.080 14.658 179.864 13.836
Κέρδος προ φόρων 13.834 18.327 -25 -4.493 13.284 10.088 127.312 9.793
Φόροι + Μειοψηφία 3.283 4.943 -34 -1.660 3.496 3.586 40.653 3.127
Καθαρό κέρδος 10.551 13.384 -21 -2.833 9.788 6.502 86.659 6.666
Μεικτό περιθώριο 21,0 22,7 -7 -1,7 20,5 18,4 18,8 18,8
Περιθώριο EBITDA 9,5 12,0 -21 -2,5 10,0 8,5 9,9 9,9
Περιθώριο EBIT 5,4 7,8 -31 -2,4 6,6 5,3 5,5 5,5
Περιθώριο κέρδους π.φ. 4,3 6,3 -32 -2,0 4,6 3,6 3,9 3,9
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 45,1 42,4 6 2,7 48,9 45,5 43,0 43,0
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 54,9 57,6 -5 -2,7 51,1 54,5 57,0 57,0
Καθαρή απόδοση ιδίων 8,2 10,8 -24 -2,6 8,2 5,9 6,2 6,2
EBITDA/Ενεργητικό 9,9 12,1 -18 -2,2 11,0 9,5 9,9 9,9

****

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. –  Πολύ την διαφημίζουν, αλλά  τα μεγέθη της δεν είναι και κάτι το άξιο λόγου…
(Συνοπτικά στοιχεία)
2016
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2013
(χιλ. ευρώ)
2005-2016
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 30.008 28.564 5 1.444 27.532 26.936 262.470 21.873
Λοιπό ενεργητικό 56.942 57.110 0 -168 65.363 78.897 678.831 56.569
Σύνολο ενεργητικού 86.950 85.674 1 1.276 92.895 105.833 941.301 78.442
Ίδια κεφάλαια 25.532 23.104 11 2.428 21.263 23.909 271.900 22.658
Μ/Μ χρέος 30.772 35.545 -13 -4.773 33.737 6.078 197.222 16.435
Βραχυπρόθεσμο 30.646 27.025 13 3.621 37.895 75.846 472.179 39.348
Σύνολο παθητικού 86.950 85.674 1 1.276 92.895 105.833 941.301 78.442
Πωλήσεις 53.571 53.214 1 357 67.685 76.010 584.562 48.714
Μεικτό κέρδος 1.693 2.183 -22 -490 2.449 2.500 29.457 2.455
EBITDA 4.700 7.628 -38 -2.928 2.227 3.369 70.232 5.853
EBIT 2.964 5.761 -49 -2.797 143 1.150 44.334 3.695
Κέρδος προ φόρων 656 2.988 -78 -2.332 -3.113 -1.919 21.124 1.760
Φόροι -254 1.211 -1.465 -498 301 6.274 523
Καθαρό κέρδος 910 1.777 -49 -867 -2.615 -2.220 14.850 1.238
Μεικτό περιθώριο 3,2 4,1 -22 -0,9 3,6 3,3 5,0 5,0
Περιθώριο EBITDA 8,8 14,3 -38 -5,5 3,3 4,4 12,0 12,0
Περιθώριο EBIT 5,5 10,8 -49 -5,3 0,2 1,5 7,6 7,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. 1,2 5,6 -79 -4,4 -4,6 -2,5 3,6 3,6
Καθαρό περιθώριο 1,7 3,3 -48 -1,6 -3,9 -2,9 2,5 2,5
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 29,4 27,0 9 2,4 22,9 22,6 28,9 28,9
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 70,6 73,0 -3 -2,4 77,1 77,4 71,1 71,1
Μεικτή απόδοση ιδίων 2,7 13,5 -80 -10,8 -13,8 -8,0 7,8 7,8
Καθαρή απόδοση ιδίων 3,7 8,0 -54 -4,3 -11,6 -9,3 5,5 5,5
EBITDA/Ενεργητικό 5,4 8,9 -39 -3,5 2,4 3,2 7,5 7,5

 

KΛΕΙΔΙ το ΔΝΤ για την συνέχεια μιας και είναι το password στο τι θα συμβεί με το χρέος το
επόμενο διάστημα. Από την άλλη άλλαξε της εκτίμηση του σε σχέση με το ΑΕΠ για το
2023 στο 1,9% σχεδόν διπλάσια από την προηγούμενη πρόβλεψη.

ΛΟΥΞ – ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ

ΛΟΥΞ – ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2016
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2013
(χιλ. ευρώ)
2005-2016
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 17.699 18.230 -3 -531 13.665 9.896 118.669 9.889
Λοιπό ενεργητικό 22.454 20.963 7 1.491 20.365 21.619 194.203 16.184
Σύνολο ενεργητικού 40.153 39.193 2 960 34.030 31.515 312.872 26.073
Ίδια κεφάλαια 27.024 26.559 2 465 24.654 22.533 201.830 16.819
Μ/Μ χρέος 2.538 2.916 -13 -378 1.938 186 8.480 707
Βραχυπρόθεσμο 10.591 9.718 9 873 7.438 8.796 102.562 8.547
Σύνολο παθητικού 40.153 39.193 2 960 34.030 31.515 312.872 26.073
Πωλήσεις 31.757 30.004 6 1.753 28.619 27.020 260.185 21.682
Μεικτό κέρδος 18.227 17.766 3 461 17.570 14.261 135.232 11.269
EBITDA 3.738 4.321 -13 -583 2.270 3.217 39.607 3.301
EBIT 2.745 3.484 -21 -739 1.501 2.312 29.105 2.425
Κέρδος προ φόρων 2.738 3.467 -21 -729 1.493 2.333 29.808 2.484
Φόροι 1.825 1.169 56 656 927 684 6.371 531
Καθαρό κέρδος 913 2.298 -60 -1.385 566 1.649 23.437 1.953
Μεικτό περιθώριο 57,4 59,2 -3 -1,8 61,4 52,8 52,0 52,0
Περιθώριο EBITDA 11,8 14,4 -18 -2,6 7,9 11,9 15,2 15,2
Περιθώριο EBIT 8,6 11,6 -26 -3,0 5,2 8,6 11,2 11,2
Περιθώριο κέρδους π.φ. 8,6 11,6 -26 -3,0 5,2 8,6 11,5 11,5
Καθαρό περιθώριο 2,9 7,7 -62 -4,8 2,0 6,1 9,0 9,0
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 67,3 67,8 -1 -0,5 72,4 71,5 64,5 64,5
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 32,7 32,2 2 0,5 27,6 28,5 35,5 35,5
Μεικτή απόδοση ιδίων 10,2 13,5 -24 -3,3 6,3 10,4 14,8 14,8
Καθαρή απόδοση ιδίων 3,4 9,0 -62 -5,6 2,4 7,3 11,6 11,6
EBITDA/Ενεργητικό 9,3 11,0 -15 -1,7 6,7 10,2 12,7 12,7

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ παραμένουμε αισιόδοξοι με το ανοδικό κανάλι στην ζώνη του 760 να
συντηρείται. Πλέον, οι 810 μονάδες έχουν γίνει σημαντικότατη στήριξη. Η αγορά έδωσε
και εβδομαδιαίο αγοραστικό σήμα και πλέον στοχεύει και πάλι τα υψηλά έτους.

τραπεζικός κλάδος είναι αυτός που ουσιαστικά στα δύο χρόνια ανόδου της αγοράς απλά
κινείται ανάμεσα στις 650 και 1000 μονάδες, χωρίς να έχει αλλάξει επίπεδο σε σχέση με
τις υπόλοιπες μετοχές.

ΠIBOT – pivot  POINTS DAILY 23/04/2018

AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

Σ- S&P500: To 2710 επίπεδο συνεχίζει να είναι κοντινή αντίσταση και μόνο κατοχύρωση μπορεί να δοκιμάσει τις 2750. Αντίστοιχα οι 2660 είναι η πλησιέστερη στήριξη που διάσπαση μπορεί να δώσει και πάλι κίνηση στις 2600

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Τα συνεχή ανοδικά κλεισίματα εκτός από την αντιστροφή της τάσης έχουν φέρει την αγορά αντιμέτωπη με το κυριότερο πεδίο αντίστασης που είναι οι 850 μονάδες.

 • Ο Γενικός Δείκτης το έχει προσπαθήσει στο παρελθόν χωρίς επιτυχία να υπερβεί την εν λόγω ζώνη, ωστόσο αυτή την φορά φαίνεται να έχει περισσότερα καύσιμα για μια πειστική διάσπαση.
 • Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόσφατη κίνηση από τις 12 Απριλίου και τα χαμηλά των 795 μονάδων έχει πραγματοποιηθεί με διαδοχικά λευκά σώματα (κεριά) που υποδηλώνουν μοτίβο ανοδικής αγοράς, συνεδριάσεις δηλαδή όπου οι αγοραστές είχαν τον τελευταίο λόγο έως την λήξη της συνεδρίασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Μετά την ανοδική διάσπαση του κινητού μέσου των 200 ημερών ακολούθησε και η διαδοχική κατάκτηση των αγοραστικών σημάτων των 30 και 50 ημερών φέρνοντας πλέον την αγορά πολύ κοντά στα υψηλά έτους. Σε αυτή την γρήγορη κίνηση οι ταλαντωτές έφθασαν στις παρυφές των υπερτιμημένων ζωνών γεγονός που έδωσε αφορμές για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών τεχνικού χαρακτήρα. Συμπερασματικά, θα αναμέναμε το Γενικό Δείκτη να υπερβεί τις 850 μονάδες είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο χρόνο επιχειρώντας την εκ νέου προσέγγιση των φετινών υψηλών.

ΥΠΑΡΧΕΙ μια δυσκολία πρόβλεψης στα νούμερα που παρουσιάζουν οι ελληνικές τράπεζες από τρίμηνο σε τρίμηνο καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την εκτίμηση του που θα πάει η χρονιά ακόμα και αν έχουν καλυφθεί τα ¾ της χρήσης. H δυσκολία έχει να κάνει με την πρόθεση πλέον των διοικήσεων να καθαρίσουν τους ισολογισμούς, να φτάσουν σε επίπεδο αποτύπωσης μεγεθών που να είναι ακόμα πιο συντηρητικό προκειμένου να ικανοποιήσουν τις εποπτικές αρχές και να μιλήσουν πειστικότερα στην επενδυτική κοινότητα.

 • Έτσι, ενώ υπήρξαν τρία συμπαθητικά τρίμηνα προόδου μέσα στο 2017, το τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς ήρθε να μηδενίσει όλη την προσπάθεια σε επίπεδο τελικής γραμμής, να επαναλάβει δηλαδή ότι έγινε και στην χρήση του 2016.
 • Φαίνεται ότι παρά την βελτίωση κάποιων τάσεων σε εισόδημα, ρευστότητα και μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις η αύξηση των προβλέψεων των κόκκινων δανείων παραμένουν σε προτεραιότητα για τον κλάδο.
 • Αυτό σημαίνει ότι η τελική γραμμή θα μείνει σε πίεση και το 2018 αφού ο βαθμός κάλυψης και η προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων γίνεται με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις που έχει ο κάθε ισολογισμός.

Φ- FTSE25: Η αγορά έκλεισε με σημαντικά κέρδη κοντά στο 4% με επόμενο κοντινό στόχο τις 2210 μονάδες και μεγάλο τις 2258. Ο τραπεζικός έκανε την διαφορά στον f25, μιας και κατάφερε να περάσει σε απόδοση το σύνολο των δεικτών πλησιάζοντας το πολύ σημαντικό
επίπεδο των 1000 από όπου και ξεκίνησε την πορεία του μετά την τελευταία σημαντική ανακεφαλαιοποίηση. Οι 2100-2116 μονάδες έχει γίνει κύρια στήριξη, ενώ το stop παραμένει στις 2050 στην παρούσα.

***

ΦΛΕΞΟΠΑΚ: Με βασικό μοχλό ανάπτυξης την πολωνική βιομηχανική θυγατρική της, η βιομηχανία εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας Flexopack κατόρθωσε το 2017 να διευρύνει εντυπωσιακά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της, ενώ συνεχίζει να διευρύνει τις διεθνείς δραστηριότητές της και από τον περασμένο Ιανουάριο προωθεί, με την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση βιομηχανοστασίου στη Νέα Ζηλανδία, την παραγωγική της επέκταση στην Ωκεανία. Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 61,60 εκατ. ευρώ (53,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 60,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (58,7% έναν χρόνο νωρίτερα).

 • Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 333 εργαζόμενους, έναντι 318 τα τέλη του 2016.
 • Για αμοιβές διοικητικών – διευθυντικών στελεχών το 2017 διέθεσε 1,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,34 εκατ. ευρώ αφορούσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
(Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 51.101 42.993 19 8.108 38.102 36.829 488.597 37.584
Λοιπό ενεργητικό 48.113 45.939 5 2.174 42.268 38.102 389.203 29.939
Σύνολο ενεργητικού 99.214 88.932 12 10.282 80.370 74.931 877.800 67.523
Ίδια κεφάλαια 63.382 55.971 13 7.411 50.468 47.116 539.694 41.515
Μ/Μ χρέος 13.198 7.609 73 5.589 7.326 10.134 113.770 8.752
Βραχυπρόθεσμο 22.634 25.352 -11 -2.718 22.576 17.681 224.336 17.257
Σύνολο παθητικού 99.214 88.932 12 10.282 80.370 74.931 877.800 67.523
Πωλήσεις 70.284 67.416 4 2.868 62.271 57.493 639.730 49.210
Μεικτό κέρδος 17.775 15.179 17 2.596 12.850 10.459 127.570 9.813
EBITDA 14.144 11.651 21 2.493 9.765 8.610 102.516 7.886
EBIT 11.301 8.650 31 2.651 6.943 5.536 70.745 5.442
Κέρδος προ φόρων 10.327 8.175 26 2.152 6.575 5.040 65.885 5.068
Φόροι 3.028 2.440 24 588 2.169 1.215 18.134 1.395
Καθαρό κέρδος 7.299 5.735 27 1.564 4.406 3.825 47.751 3.673
Μεικτό περιθώριο 25,3 22,5 12 2,8 20,6 18,2 19,9 19,9
Περιθώριο EBITDA 20,1 17,3 16 2,8 15,7 15,0 16,0 16,0
Περιθώριο EBIT 16,1 12,8 26 3,3 11,1 9,6 11,1 11,1
Περιθώριο κέρδους π.φ. 14,7 12,1 21 2,6 10,6 8,8 10,3 10,3
Καθαρό περιθώριο 10,4 8,5 22 1,9 7,1 6,7 7,5 7,5
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 63,9 62,9 2 1,0 62,8 62,9 61,5 61,5
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 36,1 37,1 -3 -1,0 37,2 37,1 38,5 38,5
Μεικτή απόδοση ιδίων 17,3 15,4 12 1,9 13,5 10,7 12,2 12,2
Καθαρή απόδοση ιδίων 12,2 10,8 13 1,4 9,0 8,1 8,8 8,8
EBITDA/Ενεργητικό 14,3 13,1 9 1,2 12,2 11,5 11,7 11,7

***

ΧΡΥΣΟΣ: Tα 1.350 συνεχίζουν να είναι σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση και μόνο μπορεί να δώσει συνέχιση για τα 1.377 δολάρια. Τα 1.335 είναι η εγγύτερη κοντινή και τα 1.322 η κύρια στήριξη. Stop τα 1319 (US GOLD- spot Daily position LONG stop 1319)

ΨΑΞΙΜΟ: Περίοδος αποτελεσμάτων στο φόρτε, όλο και κάποια αποτελέσματα θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον…

ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ:

Φωτογραφία της Litsa Katsoura.

Print Friendly, PDF & Email