Α. Ένρια (SSM): “Αυτή την φορά πρέπει να δράσουμε καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη κρίση”

Παρά το ότι ελπίζουμε το καλύτερο, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο. Αυτή τη φορά πρέπει να δράσουμε καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη κρίση.


Η τραπεζική ένωση θα πρέπει να το κάνει αυτό δυνατό. Και οι εταιρείες διαχείρισης ενεργητικού (asset management companies) θα μπορούσαν να αποτελέσουν το εργαλείο που θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος”, λέει χαρακτηριστικά ο Αντρέα Ένρια, επισημαίνοντας πρώτον, την ανάγκη ταχύτερης αντιμετώπισης των NPLs, δεύτερον την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η ευκαιρία αυτή για μια βαθύτερη αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και τρίτον, την ανάγκη, αυτή τη φορά, μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής απάντησης στο πρόβλημα, αντί πληθώρας ασυντόνιστων εθνικών πρωτοβουλιών.

Η εμπειρία του παρελθόντος δείχνει – όπως λέει ο επικεφαλής του SSM Αντρέα Ένρια – ότι όποτε χρησιμοποιήθηκαν asset management companies, το ξεκαθάρισμα των ισολογισμών των τραπεζών ήταν πολύ ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό στο να αποκαταστήσει την ικανότητα των τραπεζών να δανείσουν την οικονομία. Ωστόσο, η αποτυχία συντονισμού των εθνικών πρωτοβουλιών (ίδρυση εθνικών AMC) άφησε τελικά μία “βαριά κληρονομιά” ενός κατακερματισμένου τραπεζικού τομέα σε εθνικό επίπεδο και έτσι, λιγότερο αποτελεσματικού και πιο εύθραυστου.

Ο Α. Ένρια επισημαίνει ότι το εξωγενές και συμμετρικό σοκ που δέχονται σήμερα οι τράπεζες της ευρωζώνης από την πανδημική κρίση, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη συμφωνία σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

“Δεν πρόκειται για τη βοήθεια σε τράπεζες που ανέλαβαν υπερβολικούς κινδύνους και δεν τους διαχειρίστηκαν σωστά. Αντιθέτως, πρόκειται για μια πολιτική διπλής στόχευσης: να ενθαρρύνει τις τράπεζες της ΕΕ να υποστηρίξουν τα βιώσιμα νοικοκυριά, τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις και να συνοδεύσει τον πολύ απαραίτητο δομικό μετασχηματισμό των Οικονομιών σε ένα πιο “πράσινο” και τεχνολογικά προηγμένο μέλλον, το οποίο δεν θα επιβαρύνεται από επιδεινωμένα ανοίγματα σε τομείς που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση”, επισημαίνει ο επικεφαλής του SSM.

Ο Α. Ένρια δηλώνει πεπεισμένος ότι μία ευρωπαϊκή asset management company θα ήταν μια αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Εναλλακτικά, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών asset management companies, οι οποίες, εφόσον θα είχαν σχεδιαστεί κατάλληλα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μία συμμετρική ανάκαμψη των οικονομιών.

“Πιστεύω ότι τουλάχιστον δύο στοιχεία αυτού του ευρωπαϊκού δικτύου AMC θα πρέπει να καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο: η χρηματοδότηση και η τιμολόγηση”, τονίζει ο Α. Ένρια, εξηγώντας ότι αν η χρηματοδότηση των εθνικών AMC προερχόταν ή είχε την εγγύηση ενός ευρωπαϊκού σώματος, τότε, ασχέτως της χώρας προέλευσής της, θα επωφελούνταν από την αξιοπιστία της ευρωζώνης και θα είχε πρόσβαση στις αγορές με καλύτερους όρους.

Οι κοινοί ευρωπαϊκοί οικονομικοί πόροι και όλα τα συνοδευτικά οφέλη τους, ωστόσο, απαιτούν και κατάλληλα τυποποιημένες και επαληθευμένες μεθοδολογίες και δεδομένα αποτίμησης για τον καθορισμό της τιμής μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζει ο Α. Ένρια. Όπως λέει, το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης και μια προσεκτικά σχεδιασμένη και επαληθευμένη μεθοδολογία αποτίμησης θα διασφαλίσει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των ζημιών που θα αναλάβουν οι τράπεζες κατά τη μεταφορά των NPLs και της μεσοπρόθεσμης κερδοφορίας του σχήματος (AMC) για την ανακούφιση του ενεργητικού.

Ο επικεφαλής του SSM τονίζει ότι η άμεση πρόσβαση στο σχήμα (AMC) θα πρέπει να περιορίζεται στις τράπεζες που, κατά την εκτίμηση του επόπτη, έχουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν ως αυτόνομες οντότητες μετά την κρίση. Για τις υπόλοιπες τράπεζες, η συμμετοχή θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αποφασιστικών μέτρων αναδιάρθρωσης.

Στην απίθανη περίπτωση που ένα τέτοιο σχήμα καταλήξει να δημιουργεί ζημίες, λέει ο Α. Ένρια, είναι δυνατόν να σχεδιαστεί ένα πλαίσιο το οποίο θα περιορίζει ή και θα αποκλείει οποιαδήποτε αμοιβαιοποίηση των πιστωτικών ζημιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση: οι ζημιές θα μπορούσαν να κατανεμηθούν σύμφωνα με την εθνική προέλευση των τραπεζών και το αντίστοιχο εθνικό σχήμα (AMC).

“Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να σχεδιαστεί, αξιοποιώντας την ευελιξία του ισχύοντος νομικού πλαισίου και των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε επίσης προετοιμασμένοι να προβούμε σε νομοθετικές προσαρμογές αν είναι απαραίτητο. Τα διακυβεύματα είναι πολύ υψηλά: δεν μπορούμε να αντέξουμε έναν τραπεζικό τομέα να παλεύει με τα συντρίμμια της τρέχουσας κρίσης για τα επόμενα πολλά χρόνια και δεν μπορούμε να αντέξουμε έναν τραπεζικό τομέα ανίκανο να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των οικονομιών μας”, καταλήγει ο Α. Ένρια.