9.11.2020- Πως κινήθηκαν σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α οι 31 πρώτες σε Αξία συναλλαγών

9.11.2020- Πως κινήθηκαν σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α οι 31 πρώτες σε Αξία συναλλαγών